Zásady ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. Úvod

Zabezpečenie osobných údajov je veľmi dôležité a preto Vás informujeme akým spôsobom a za akým účelom spracúvame a uchovávame Vaše osobné údaje.

Všetky osobné údaje sú získané zákonným spôsobom, uložené na zabezpečených serveroch cloudových systémov. Elektronicky poskytnuté údaje sú chránené šifrovaním pomocou protokolu SSL (Secure Sockets Layer).

Vaše osobné údaje spracúva výhradne prevádzkovateľ, niektoré údaje môžeme zdieľať s iným dodávateľom za účelom vybavenia Vašej objednávky. Tretím osobám a iným krajinám Vaše osobné údaje neposkytujeme.

2. Informácie o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom webovej stránky www.m-create.sk je:
M-Create s.r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 52376745
DIČ: 2121017932
IČ DPH: SK2121017932 (podľa § 7a)

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 137589/B

Kontakt na prevádzkovateľa je:
Mobil: +421 911/962 977
E-mail: info@m-create.sk

3. Za akým účelom spracúvame osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba za účelom:

 • fakturácie
 • plnenia zmluvných a predzmluvných vzťahov
 • identifikácie zákazníkov pred a počas poskytovania služieb
 • spracovania objednávok a cenových ponúk elektronickou poštou alebo telefonicky

4. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba údaje nevyhnutné k splneniu dopytu zákazníka a to:

 • fakturačné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, číslo bankového účtu
 • kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa, telefónne číslo

5. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Dotknutá osoba je povinná uvádzať úplné a pravdivé údaje. Medzi Vaše základné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov patria:

 • právo na prístup
 • právo na opravu
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracovania
 • právo namietať proti spracovaniu
 • právo na prenos údajov
 • právo sťažovať sa dozornému orgánu
 • právo odobrať súhlas